Mühendislik hesaplarının en önemli dayanağı yönetmelikler dir. Ülkemizde Betonarme Proje Hesabı Yaparken ;

1-TS500 – Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

Bu standart, betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikle tasarlanması, hesaplanması, boyutlandırılıp donatılması ve yapımı ile ilgili kural ve koşullara dairdir.

2- TS498 – Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri

Bu standart, yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerlerine dairdir.

3- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2 nci maddesine göre tespit ve ilan olunan deprem bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek   resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem öncesi veya sonrasında performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

Çelik Proje Hesabı Yaparken Standartlar ve Yönetmelikler

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve TS498’e ek olarak

TS3357 – Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimlerin Hesap ve Yapım Kuralları

Bu Standard, çelik yapılarda elektrik ark re direnç kaynağı ila yapılan birleşimlerin tasarlanması,hesaplanmalı, boyutlandırılması ve yapımına dairdir.

Dosyaları İndir : TS500TS498DBYBHY2007TS3357

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz